Brädspel

Risk

I brädspelet “Risk” ska du leda dina trupper till seger och utropa världsherravälde. Många anser att “Risk” är det fulländade strategispelet. Spelet, som är anpassat för två till sex spelare, lanserades i Frankrike 1957. Idag ägs rättigheterna av det amerikanska leksaks- och spelföretaget Hasbro, som har lanserat flera olika versioner av detta klassiska brädspel. Spelplanen består av en världskarta indelad i 42 territorier över sex kontinenter. Innan spelet börjar delas dessa territorier slumpmässigt upp mellan spelarna varefter varje spelare får placera de arméer som han eller hon tilldelats i sina territorier. Striden om världsherraväldet kan nu börja! I “Risk” består varje tur för en spelare av tre olika faser. Först sker en förstärkning då nya trupper kan sättas ut i de ockuperade territorierna. Under fas två sker anfallet, spelaren får anfalla ett angränsande territorium som ockuperas av en motspelare. Under den tredje och sista fasen får spelaren flytta valfritt antal trupper från ett territorium till ett annat innan turen går över till nästa spelare.

För att vinna i det traditionella “Risk” måste en spelare ta över hela världen, alltså kontrollera alla 42 territorier. För att korta ner speltiden har man i senare versioner av spelet utökat möjligheterna att vinna genom att tilldela varje spelare ett hemligt uppdrag. Den som klarat sitt uppdrag först vinner.

bard